Zamknij Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Rozwój działalności gospodarczej

  W związku z wejściem w życie w dniu 26 sierpnia 2021 r. Zarządzenia Prezesa ARiMR Nr 83/2021 wprowadzającego zaktualizowany formularz wniosku o przyznanie pomocy (4z) na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego PROW na lata 2014-2020

  • Wniosek o przynanie pomocy pdf - otwórz
  • Wniosek o przynanie pomocy exel - otwórz
  • Instrukcja wypełniania wniosku - otwórz
  • Biznesplan - otwórz
  • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Biznesplanu - otwórz
  • Tabela pomocnicza przy wypełnianiu Biznesplanu - otwórz
  • Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - otwórz
  • Zasady wypełniania Oświadczeni a podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy
    o wielkości przedsiębiorstwa - otwórz

 

 

Z dniem 21 maja 2021 roku zgodnie z Zarządzeniem Prezesa ARiMR 42/2021 wprowadzone zostały nowe zaktualizowane formularze umowy o przyznanie pomocy (8z) na operacje w ramach poddziałania 19.2 " Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"    z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działaności gospodarczej.

Załączniki:

 - umowa o przyznaniu pomocy

 - zał.1  - zestawienie rzeczowo - finansowe

 - zał 2 - wykaz działek ewidenycjnych

 - zał. 3 - kary administracyjne

 - zał. 3a - kary administracyjne za naruszenie  przepisów o zamówieniach publicznych

 - zał . 5  - informacja monitorująca

 - zał. 6 - oświadczenie małżonka  Beneficjenta

 - zał. 7 - oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim

 - zał. 8 - oświadczenie o rozdzielności małżeńskiej

 - zał.9 - deklaracja małżonka

 - zał. 10 - informacja o przetwarzaniu danych

 - Aneks do umowy

 - Aneks z dnia 3 marca 2021

 

Aktualne wnioski do naborów w 2021 roku:

wniosek o przyznanie pomocy - pdf - pobierz

wniosek o przyznanie pomocy - excel - pobierz

instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - pobierz

wskazówki dla użytkowników formularzy wniosku - pobierz

 

 

Wzory wniosków, ktore obowiązują od 16 października  2017

Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

1 - Formularz wniosku o przyznanie pomocy - wersja 3z

wniosek o przyznanie pomocy  - pdf - pobierz

dodatkowe arkusze dla podmiotów współpracujących - wersja pdf - pobierz

wniosek o przyznanie pomocy - excel - pobierz

dodatkowe arkusze dla podmiotów współpracujących - wersja excel - pobierz

2 - Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - pobierz

3 - Biznesplan

    - wersja pdf - pobierz

   - wersja edytowalna - pobierz

Biznesplan - tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych

   - wersja pdf - pobierz

    - wersja excel - pobierz

Biznesplan - tabele finansowe - pobierz

Informacje pomocnicze  przy wypełnianiu biznesplanu - pobierz

4 - Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

 - wersja pdf - pobierz

 - wersja excel - pobierz

5 - Zasady wypełniania oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - pobierz

6 - Oświadczenie o oznakowaniu inwestycji - pobierz

 7 - Oświadczenie o grupach defaworyzowanych - pobierz

8 - Załaczniki do wniosku:

 - oświadczenie o doświadczeniu - pobierz

 - oświadczenie o kwalifikacjach - pobierz

 - oświadczenie o posiadanych zasobach - pobierz

 - oświadczenie o prowadzeniu działalności - pobierz

 - oświadczenie o kwalifikowalności Vat - pobierz

 9 - Formularz umowy o przyzniu pomocy - wersja 6z

 - umowa o przyznaniu pomocy - wersja pdf - pobierz

 - zestawienie rzeczowo - finansowe - pobierz

 - wykaz działek ewidencyjnych - wersja pdf - pobierz

 - kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych - wersja pdf - pobierz

 - kary administracyjne po wejsciu ustawy z 22 czerwca 2016 - pdf - pobierz

10 - Formularz wniosku o płatność:

 - wniosek o płatność - wersja pdf - pobierz

 - dodatkowe arkusze dla podmiotów współpracujących - pobierz

wniosek o płatność - wersja exel - pobierz

 - dodatkowe arkusze dla podmiotów współpracujących - exel - pobierz

11 - Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - pobierz

12 - Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu - pobierz

13 - Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu - pobierz

 

Gminy członkowskie