Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

„Tej , poruty nie rób – godej po poznańsku „

dodano: 2017-06-05 09:41

Stowarzyszenie Kulturalno  - Oświatowe  „ Rodzice  - dzieciom” zaprasza do  udziału w projekcie dotyczącym gwary poznańskiej.  – pobierz informacje.