Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Szlak Powstańczy odnowiony

dodano: 2019-11-12 07:09

Szlak turystyczny  frontu zachodniego Powstania Wielkopolskiego 1918/19 w części przebiegającej przez obszar Lokalnej Grupy Działania KOLD, został odnowiony na zakończenie obchodów 100-rocznicy  tego wydarzenia.  Szlak rozpoczyna się w Pniewach i biegnie przez  Posadowo, Lwówek, Wąsowo, Opalenicę, Boruję Kościelną do granicy z Regionem Kozła. Druga odnoga z Lwówka przez Bolewice, Grudną do Miedzichowa. Szlak oznaczony jest skrzyżowanymi szablami, a na rozwidleniach dróg znajdują się drewniane drogowskazy.  Po drodze można odwiedzać miejsca związane z Powstaniem Wielkopolskim, a na największych cmentarzach, gdzie znajdują się pomniki powstańcze umieszczona jest tablica z przebiegiem szlaku.  Wędrując szlakiem można też odwiedzać mogiły powstańcze, które zostały oznakowane specjalnym medalem powstańczym.  Mapę szlaku powstańczego można otrzymać w biurze LGD KOLD w Lwówku, Rynek 33.  Zachęcamy do tej patriotycznej formy turystyki.