Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ruszają projekty Działaj Lokalnie

dodano: 2018-03-20 07:44

Projekty z polsko- amerykańskiej Fundacji Wolności i Ośrodka Działaj Lokalnie w Lwówku ruszają w kwietniu. Dzisiaj w salce Gminnego Centrum Kultury w Dusznikach szkolenie z tego zakresu przeprowadzili Paulina Młyńczak i Ireneusz witkowski z KOLD. Na dofinansowanie do 6000 zł mogą liczyć przede wszystkim organizacje pozarządowe z obszaru LGD KOLD, a przyjmowanie wniosków rozpoczyna się 6 kwietnia. Zapraszamy.