Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

"Rowerowe ABC dla małych i dużych”

dodano: 2019-10-04 08:39

Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Rodzice-Dzieciom” w Urbanowie realizuje projekt „Rowerowe ABC dla małych i dużych” ze środków programu „Działaj lokalnie XI” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie KOLD w Lwówku.

Organizatorzy zaprosili chętnych do udziału w rajdzie rowerowym w dniu 20 września 2019 r. ( czwarte działanie w ramach projektu ). Na starcie pojawiło się 37 uczestników. Start i meta rajdu zorganizowana była na boisku Szkoły Podstawowej im. Powstańców Ziemi Opalenickiej w Urbanowie, zaś trasa rajdu wiodła z Urbanowa do Opalenicy. Ważnym punktem rajdu była wizyta uczestników na  Komisariacie Policji w Opalenicy gdzie odbyło się spotkanie z Policjantem. Młodszy aspirant pan Maciej Ludwikowski przekazał uczestnikom rajdu cenne rady dotyczące bezpiecznego poruszania się po drogach i wyznaczonych szlakach rowerowych na rowerach i nie tylko. Policjant szczegółowo omówił również niezbędne wyposażenie roweru. Uczestnicy rajdu, szczególnie ci najmłodsi, mieli okazję sprawdzić swoją wiedzę                       w praktyce.

 Uczestnicy rajdu oraz organizatorzy aktywnie spędzili piątkowe popołudnie. Na mecie rajdu czekał na uczestników ciepły posiłek.