Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przygotowujemy projekt współpracy

dodano: 2018-02-16 08:19

W połowie drogi, w Karpaczu 15 lutego  wyznaczyli sobie spotkanie przyszli partnerzy Lokalna Grupa Działania KOLD i Lokalna Grupa Działania SPIS ze Słowacji. Rozmawiano o  projektach z Erasmusa+ sport ( popularyzacja sportu i turystyki wśród mieszkańców regionów) oraz Projekcie Współpracy z Leadera ( turystyka i promocja produktów lokalnych). Do projektu zaproszono zostały także jedna LGD z Czech i LAG Flaeming-Havel z Niemiec. Omawiano szczegóły projektów oraz umowę partnerską.