Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

„Przy wielkopolskim stole”

dodano: 2018-10-05 07:32

Dnia 2 października 2018 roku w ramach projektu grantowego Przy wielkopolskim stole” realizowanego przez Pniewskie Stowarzyszenie Amazonek „Razem Raźniej”, dofinansowanego ze środków działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach LEADER”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, grupa Amazonek i seniorów oraz uczniów klasy 4G Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pniewach odwiedziła Rogalowe Muzeum Poznania.

To miejsce dla wszystkich, którzy chcą poznać lepiej Poznań, jego specyfikę, język oraz symbole, ze szczególnym uwzględnieniem Rogali Świętomarcińskich.

Na starym mieście podziwialiśmy Poznańskie koziołki. Odwiedziliśmy również  Zamek Przemysława - najstarszą rezydencją królów w Polsce orazKościół św. Antoniego Padewskiego. To był bardzo ciekawy i pouczający wyjazd.