Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Promocja w Niemczech

dodano: 2017-09-11 21:17

Promocja produktów lokalnych na 48 - godzinnym festynie w niemieckim Fredensdorfie w ramach projektu współpracy z LGA Flaeming-Havel była pierwszym elementem projektu realizowanego przez Lokalną Grupę Działania KOLD w dniach 9-10 września. w ramach projektu przedsiębiorcy p. Kaczmarek z Pniew i p. Łopata z Przyłęku wystawiali swoje produkty. O Duchową oprawę zadbała Lwówecka Orkiestra Dęta z marżonetkami. Było także stoisko KOLD z produktami kulinarnymi z naszego terenu w tym szynki, sery i nalewka. Kolejnym etapem będzie konkurs kulinarny już za dwa tygodnie w Polsce.