Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Międzypokoleniowe warsztaty rozwijające „Kolorowy świat”

dodano: 2019-08-27 07:39

23 sierpnia rozpoczęły się warsztaty w Środowiskowym Domu Samopomocy „Jawor” w Pniewach.
Środki na realizacje pozyskane są przez Stowarzyszenie Pniewskich Amazonek "Razem Raźniej" z  Lokalnej Grupy Działania KOLD   w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020   w ramach Grantów .Uczestnicy warsztatów z wielkim zaangażowaniem brali udział  w zajęciach muzyczno-ruchowych. pod kierunkiem Pani Karoliny Mostowskiej i plastyczno-techniczne pod kierunkiem Pani Agnieszki Raczkowskiej.