Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

LGD KOLD przyjął wnioski

dodano: 2020-04-07 08:46

W konkursie Działaj Lokalnie ( dotacje z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Lokalnej Grupy Działania KOLD) wpłynęło 9 wniosków organizacji pozarządowych na kwotę 49 440,00 zł przy limicie 55 tys zł w tym Stowarzyszenie "Chraplewo - razem możemy więcej";   Stowarzyszenie Miłośników Konina ;  Stowarzyszenie „ Miłośników Ziemi Wąsowskiej” ; Pniewskie Stowarzyszenie „Perspektywa”; Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe "Rodzice - Dzieciom" w Urbanowie; Stowarzyszenie Przyjaciół Dezyderego w Trzciance; Stowarzyszenie Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą; Stowarzyszenie Krzewienia Pedagogicznej i Duchowej Myśli Św. Urszuli; Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chmielinko.                                                                                                                                       Wnioski przyjmowane były on-line, po ocenie przez komisję, realizacja będzie możliwa w 2020 r po ustąpieniu obecnych warunków epidemii.