Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zostań w domu....

dodano: 2020-03-14 07:24

Zostań w domu....
i jedź z LGD KOLD w internecie.
 
 
W dniach tak trudnych i odpowiedzialnych zapraszamy do odwiedzania naszego terenu. Poznasz to, czego może nie znałeś o czym nie wiedziałeś. Jeździłeś daleko, do innych krajów, poznaj najbliższą okolicę.  Może w przyszłości zainspiruje to cię do wycieczek pieszych czy rowerowych w najbliższej okolicy.
Polecamy szczególnie młodzieży i dzieciom w czasie przerwy w zajęciach szkolnych.
Wejdź na stronę: www.kold.pl
 
Po lewej stronie znajdziesz poniższy baner - Multimedialny przewodnik po KOLD -  i....startuj!!!