Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zmiany w wniosku Grant - PILNE!!!

dodano: 2017-01-26 12:17

Informujemy, że według najnowszej wczorajszej interpretacji dotyczącej kosztów kwalifikowanych  w Grantach NIE ZALICZA się do nich wkład rzeczowy. W związku z tym we wnioskach NIE UWZGLĘDNIAMY w kosztach kwalifikowanych pracy własnej i wkładu rzeczowego, zatem we wniosku 10% należy traktować jako wkład finansowy. W zestawieniu rzeczowo - finansowym wpisujemy tylko koszty kwalifikowane.  Wnioski wypełniamy w generatorze , który znajduje się w banerze  na naszej stronie pod banerem „ Multimedialny przewodnik po KOLD”.