Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju

dodano: 2011-12-02 08:07

Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju planowana jest na Walnym Zebraniu KOLD w dniu 7 stycznia 2012r. Prosimy o zapoznanie się z proponowanymi zmianami zamieszczonymi w zakładce Lokalna Strategia Rozwoju.