Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Złożono wnioski z DL

dodano: 2019-05-15 10:33

 

W ogłoszonym konkursie Działaj Lokalnie wpłynęło 12 wniosków od organizacji pozarządowych z terenu Ośrodka Działaj Lokalnie – Lokalnej Grupy Działania KOLD na łączna kwotę 57 914,69 zł przy limicie 41 800,00 zł. Obecnie Rada dokonuje oceny wg kryteriów konkursowych. Projekt dofinansowany z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności za pośrednictwem Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.