Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zgierzynka

dodano: 2011-11-04 11:10

Stara polska wieś, której nazwa ZGYRZINA po raz pierwszy pojawiała się w dokumentach źródłowych w 1418 roku. Ostatecznie ukształtowała się w 1802 roku. W 1580 roku dzierżawiona była przez Jerzego Zadorskiego kanonika poznańskiego. Nazwa wsi oznacza miejsce wygorzałe po lesie.
W pobliżu znajduje się objęty programem Natura 2000, rezerwat im. B. Papiego na Jeziorze Zgierzynieckim z siedliskami ptactwa lęgowego.

Przydrożna kapliczka