Zgierzynka

dodano: 2011-11-04 11:10

Stara polska wieś, której nazwa ZGYRZINA po raz pierwszy pojawiała się w dokumentach źródłowych w 1418 roku. Ostatecznie ukształtowała się w 1802 roku. W 1580 roku dzierżawiona była przez Jerzego Zadorskiego kanonika poznańskiego. Nazwa wsi oznacza miejsce wygorzałe po lesie.
W pobliżu znajduje się objęty programem Natura 2000, rezerwat im. B. Papiego na Jeziorze Zgierzynieckim z siedliskami ptactwa lęgowego.

Przydrożna kapliczka