Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ze względu na upały skracamy czas pracy 1-3 sierpnia do 13.30

dodano: 2018-08-01 07:44

Ze względu na upały, skracamy czas pracy biura LGD KOLD w dniach 1-3 sierpnia do godz 13.30.
Za  utrudnienia przepraszamy.