Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ze smakiem przez pokolenia

dodano: 2019-07-31 08:05

Promocja produktów lokalnych zarówno w kraju i zagranicą , to projekt realizowany w ramach Grantów programu Leader PROW 2014-2020 przez Stowarzyszenie Wsi Chmielinko. W pierwszej części w ramach współpracy Stowarzyszenia Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą , grupa złożona z przedstawicieli obu stowarzyszeń wyjechała na wizytę studyjna do Żakoviec na Słowacji. Prezentowane były tam lokalne zasoby w postaci zupy wiśniowej oraz nalewki wiśniowej z okolicznych sadów, a także polskie piosenki. Była także okazja do poznan9ia tradycji, zwyczajów i zasobów lokalnych na słowackim Spiszu. Grupa pod kierunkiem prezesa Stowarzyszenia z Zagranicą Ireneusza Witkowskiego oraz skarbnika Stowarzyszenia Chmielinko Katarzyny Poszwald została przyjęta przez starostkę Żakovców Katarine Krullovą, która zapowiedziała rewizytę w następnym roku w Lwówku.