Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zarząd w Nowym Roku

dodano: 2017-01-17 14:17

16 stycznia w siedzibie  LGD KOLD spotkał się Zarząd omawiając bieżące zagadnienia Stowarzyszenia. Zarząd podjął decyzję o organizacji festynów z grami zapomnianymi- w tym roku odbędą się w gminach Miedzichowo, Kuślin i Nowy Tomyśl z udziałem Radia Merkury. Omówiono techniczne możliwości przyjmowania wniosków w czasie naboru na Granty z Leadera, zdecydowano – generator wniosków uruchomiony zostanie 23 stycznia, a w lutym planowany jest nabór wniosków. Ustalono cały harmonogram naboru wniosków. Pozytywnie oceniono dobrą organizację spotkania projektowego w Strasburgu w ramach Erasmus+ przez stronę francuską. Omawiano także sprawy bieżące w tym przygotowania do obchodów 100 rocznicy wybuchu Powstania Wlkp na terenie KOLD.