Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zarząd obradował

dodano: 2018-12-20 20:36

 

 

19 grudnia  Zarząd LGD KOLD opracowywał założenia planu na rok 2019. Planowane są nabory wniosków w kwietniu dla organizacji pozarządowych w ramach Ośrodka Działaj Lokalnie oraz małe dotacja tzw. 50 –tki dla przedsiębiorców ( rozwój) oraz we wrześniu granty z Leadera dla organizacji pozarządowych oraz infrastruktury  kulturalnej i turystycznej. Planowany jest także wyjazd studyjny dla członków KOLD we wrześniu, a także udział po 20 osób w 4 wydarzeniach wyjazdowych projektów współpracy. LGD KOLD planuje także udział w 2- 3 festynach promocyjnych. Zarząd omawiał także realizację monitoringu i ewaluacji LSR i jako firmę zewnętrzną do badań wybrał Omikron. Zarząd zapoznał się także z raportem pokontrolnym Urzędu Marszałkowskiego funkcjonowania LGD za okres 2016-2018, który uzyskał pozytywną ocenę.