Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zarząd obradował

dodano: 2017-08-23 07:39

22 sierpnia w biurze LGD KOLD, obradował Zarząd Stowarzyszenia. Zarząd zapoznał się z programem wyjazdu promocyjnego do LAG Flaeming-Havel  planowanego na wrzesień oraz z programem konkursu kulinarnego planowanego u nas w końcu września z tym samym partnerem i zaakceptował oba programy. Zarząd zapoznał się także z protestami naboru wniosków dla przedsiębiorców.  Dogłębnie analizowano wykonanie wskaźników oraz budżetu LSR w świetle zbliżającego się I kroku milowego w 2018r. Postanowiono przygotować ogłoszenie naboru wniosków w zakresie infrastruktury kulturalnej  oraz rozwoju przedsiębiorców w zakresie tzw 25-tek na początku roku 2018. Ogłoszenie naboru Grantów planowane jest w październiku. Zarząd przyjął w poczet członków 1 osobę z terenu gminy Kuślin.