Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zarząd obradował

dodano: 2017-02-24 07:42

W czwartek 23 lutego obradował Zarząd LGD KOLD z udziałem przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej. Zarząd przyjął informację o zakończonym naborze wniosków z Grantów
 w ramach programu Leader i postanowił przeprowadzić kolejne nabory
z niewykorzystanych środków w II półroczu 2018r ( wstępnie we wrześniu).
Zaplanowano także nabory wniosków z infrastruktury oraz dla przedsiębiorców 
w połowie kwietnia. Zarząd zdecydował także o ogłoszeniu naboru wniosków z projektu Działaj Lokalnie
z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w marcu/kwietniu.
Zarząd postanowił zwołać Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia
w dniu 27 marca w sali wiejskiej w Sękowie w gm. Nowy Tomyśl.
Zapoznano się także z przygotowaniami do planowanych projektów współpracy.