Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zarząd LGD KOLD

dodano: 2019-10-22 12:30

W siedzibie LGD KOLD obradował Zarząd. Przyjął informację z wyjazdu studyjnego wszystkich LGD z Wielkopolski. Zarząd zapoznał się z przygotowaniami do nowego okresu programowania przedstawionymi na konferencji w Świętokrzyskiem. Przyjęto także harmonogram realizacji projektu współpracy z LGD 7 i LAG Suduva z Litwy.