Zarząd LGD KOLD

dodano: 2017-12-07 13:53

Dzisiaj tj. 7 grudnia spotkał się Zarząd LGD KOLD z udziałem Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Zarząd przyjął plan pracy na 2018r, zapoznał się z projektem współpracy z sąsiednimi LGD-ami, który realizowany będzie w 2018r. Analizowana była sytuacja finansowa oraz podjęta decyzja o dokonaniu naboru wniosków dla przedsiębiorców i gmin w marcu 2018r , Analizowana była także dokumentacja monitoringu i ewaluacji - spotkanie ewaluacyjne on-going LSR wyznaczono na 11 stycznia 2018r.