Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zarząd LGD KOLD

dodano: 2017-12-07 13:53

Dzisiaj tj. 7 grudnia spotkał się Zarząd LGD KOLD z udziałem Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Zarząd przyjął plan pracy na 2018r, zapoznał się z projektem współpracy z sąsiednimi LGD-ami, który realizowany będzie w 2018r. Analizowana była sytuacja finansowa oraz podjęta decyzja o dokonaniu naboru wniosków dla przedsiębiorców i gmin w marcu 2018r , Analizowana była także dokumentacja monitoringu i ewaluacji - spotkanie ewaluacyjne on-going LSR wyznaczono na 11 stycznia 2018r.