Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zarząd KOLD obradował

dodano: 2017-11-13 22:01

W czasie posiedzenia Zarządu w poniedziałek 13 listopada, została wstępnie przyjęta decyzja
o przyspieszeniu naborów wniosków dla przedsiębiorców tak, aby rozpisać je w 2018r.
Zapoznano się także z realizacją wniosków grantowych i kolejnymi naborami. Z okazji 100 rocznicy
wybuchu Powstania Wielkopolskiego, planowany jest rajd rowerowy we wrześniu 2018r Szlakiem Powstańczym
po obszarze LGD KOLD z szerokim udziałem młodzieży. LGD KOLD weźmie także udział w świątecznym
festynie promocyjnym na Dolnym Śląsku na terenie LGD Partnerstwo Izerskie.