Zarząd KOLD obradował

dodano: 2016-12-09 19:06

Kolejne spotkanie Zarządu miało miejsce 9 grudnia w biurze Stowarzyszenia. Zarząd zapoznał się z wynikami kontroli przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski dot. umowy ramowej, procedury naboru wniosków i realizacji planu komunikacyjnego. Wyraził zadowolenie z pracy biura po analizie protokołu kontrolnego. Zarząd dokonał uzupełnień w LSR na zalecenie UM w tym zmiany harmonogramu naboru wniosków z grantów wskutek zalecenia UM dokonywania przez wszystkie LGD-y naborów osobnych na każde przedsięwzięcie.  Analizuj plan komunikacyjny stwierdził prawidłową realizację i dokumentację popartą pozytywną opinią kontrolną UM. Zapoznano się także z przebiegiem konferencji ministerialnej nt. Leadera, która odbyła się w Rawie Mazowieckiej wyrażając zaniepokojenie ciągłymi zmianami interpretacyjnymi.