Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zarząd KOLD

dodano: 2018-02-27 11:12

Na spotkaniu Zarządu z udziałem Komisji Rewizyjnej przyjęto plany projektów Erasmus+ Sport oraz projektu czterostronnego międzynarodowego. Zarząd podjął decyzje o dofinansowaniu projektu Ośrodka Działaj Lokalnie i zatwierdził  planowane terminy Działaj Lokalnie. Przyjęto także 1 nową osobę fizyczną jako członka Stowarzyszenia.