Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zaproszenie na grę terenową

dodano: 2017-08-02 12:13

Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe „Rodzice – Dzieciom” w Urbanowie
zaprasza osoby dorosłe i młodzież z terenu Gminy Opalenica  do udziału w „GRZE TERENOWEJ” z zadaniami sformułowanymi w gwarze poznańskiej.
Aby zapoznać się ze szczegółami pobierz : ogłoszenie
                                                                             plakat