Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zapraszamy na szkolenie

dodano: 2018-03-13 12:16

 Zapraszamy na spotkanie informacyjne organizowane przez Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu pt."Wsparcie w ramach Funduszy Europejskich na żłobki i kluby dziecięce" - 
 
Spotkanie odbędzie się 28 marca 2018 r. (środa) w godz. 10.00-12.00 w Nowym Tomyślu.
 
Miejsce spotkania:
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu
ul. Poznańska 33, 64 – 300 Nowy Tomyśl
sala szkoleniowa nr 11 (parter), budynek B
Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
Zamieszczamy poniżej link do strony internetowej, na której dostępny jest Program spotkania oraz Formularz zgłoszeniowy:
 
http://warp.org.pl/zainwestuj-edukacje-maluchow-bezplatne-spotkanie-informacyjne/
Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o czytelne (komputerowe bądź drukowanymi literami) wypełnienie formularza zgłoszeniowego i odesłanie go poprzez e-mail na adres:
infoUE-nowytomysl@warp.org.pl
 
W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do ponownego kontaktu.
Natalia Hewczuk - Specjalista ds. Funduszy Europejskich
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
 
Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 
ul. Poznańska 33, pok. nr 15, 16 budynek C, 64-300 Nowy Tomyśl 
tel. +48 61 65 06 371  lub +48 61 65 06 372
e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.pl 
e-mail: nowytomysl.fe@wielkopolskie.pl
e-mail: natalia.hewczuk@warp.org.pl
 
Godziny otwarcia:
Poniedziałek: 07:30-17:30
Wtorek, środa, czwartek,piątek: 07:30 – 15:30 
 
Serwis informacyjny: 
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.wrpo.wielkopolskie.pl
 
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich jest koordynowany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.
 
Informacje udzielone przez pracowników Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich nie stanowią oficjalnego stanowiska Instytucji Zarządzających, Pośredniczących i Wdrażających poszczególne Programy Operacyjne i nie mogą stanowić podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń, a także nie stanowią oferty w rozumieniu prawa polskiego. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ani jego pracownicy nie odpowiadają za błędną interpretację udzielonych informacji, ani za następstwa czynności podjętych na ich podstawie.
 
Zachęcamy również do podzielenia się Państwa opiniami dotyczącymi funkcjonowania Sieci - poprzez wysłanie maila na adres monitoringpunktow@mr.gov.pl 
 
Informujemy, iż udzielanie bezpłatnych usług informacyjnych przez Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych, zgodnie z treścią ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.), wyłącznie w celu przekazywania informacji o Funduszach Europejskich. Administratorem jest WARP Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Piekary 19. Wystosowanie zapytania jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dane nie będą udostępniane osobom trzecim i innym podmiotom. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.