Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zapraszamy na szkolenie

dodano: 2018-02-13 07:59

Przedsiębiorcy !
Lokalna Grupa  Działania KOLD zaprasza na szkolenie z zakresu podejmowania działalności gospodarczej oraz rozwoju działalności gospodarczej w ramach programu 
Leader PROW 2014-2020.
 
pobierz ogłoszenie