Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zapraszamy na spływ kajakowy

dodano: 2019-07-15 13:35

                                                                                                         „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich :Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Publikacja opracowana przez Lokalną Grupę Działania KOLD  współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „ Przygotowanie i realizacja działań  w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 
             
 
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA KOLD serdecznie zaprasza na: Spływ kajakowy w ramach projektu współpracy z: Stowarzyszeniem Lokalną Grupa Działania Regionu Kozła oraz Wielkopolską Lokalną Grupą Działania Kraina Lasów i Jezior w dniu 31 sierpnia 2019 roku pt. „Triathlon turystyczny” innowacyjnym sposobem promocji obszaru LSR na trasie:
Kopanica- Mała Wieś- Jezioro Chobienickie- Jezioro Grójeckie- Jezioro Nowowiejskie- Nowa Wieś Zbąska- Jezioro Błędno- Zbąszyń
Zgłoszenia uczestników przyjmowane są w biurze Lokalnej Grupy Działania KOLD ul. Rynek 33/1, 64-310 Lwówek. Udział osób w spływie kajakowym ograniczony, decyduje kolejność zgłoszeń uczestników.
Zgłoszenia na spływ przyjmowane są do 30 lipca 2019 roku.
 
REGULAMIN SPŁYWU - pobierz