Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zapraszamy na Marsz na orientację

dodano: 2019-09-26 13:47

LGD KOLD w ramach projektu współpracy  pt. „Triathlon turystyczny” innowacyjnym sposobem promocji obszaru LSR razem z Stowarzyszeniem Lokalną Grupa Działania Regionu Kozła oraz Wielkopolską Lokalną Grupą Działania Kraina Lasów i Jezior w dniu 12 października 2019 roku zaprasza na Marsz na orientację .

Przed Marszem prosimy  o przesłanie w terminie karty zgłoszenia.

Regulamin Marszu do pobrania
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - do pobrania