Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zapraszamy do konkursu

dodano: 2019-07-04 08:20

LGD KOLD zaprasza do udziału w konkursie w ramach Mobilnej aplikacji turystycznej.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu:

Regulamin konkursu „MAT na Facebooku”
MAT - Mobilna Aplikacja Turystyczna „West is the best” obejmuje wybrane obszary województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego powstała ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dostępna jest na urządzenia z systemem Android oraz iOS.
 
I. Postanowienia ogólne. 
 
Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady przeprowadzenia konkursu oraz warunki uczestnictwa w konkursie „MAT na Facebooku” (dalej: Konkurs). 
1. Organizatorem Konkursu jest 1 z 12 Lokalnych Grup Działania wymienionych w załączniku nr 1 do Regulaminu 
2. Konkurs organizowany jest w terminie od 9.07.2019 w każdy wtorek i czwartek do wyczerpania puli nagród o wybranej przez siebie godzinie
3. Konkurs prowadzony jest na obszarach działania Organizatora konkursu tj. na obszarze gmin wymienionych w załączniku nr 1 w kolumnie E
4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009, Nr 201, poz.1540, z późn. zm.). 
5. Celem konkursu jest promocja obszaru LSR i dziedzictwa lokalnego, jak również mobilnej aplikacji turystycznej i portalu „West is the best” dostępnych pod adresem Westisthebest.pl (dalej: Aplikacja).
II. Warunki uczestnictwa 
 
1. Udział w konkursie jest nieodpłatny
2. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby niepełnoletnie albo nieposiadające pełnej zdolności prawnej z innych przyczyn, które mogą wziąć udział w konkursie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, 
3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być: członkowie Zarządu Organizatora, pracownicy Organizatora, osoby biorące bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu oraz realizacji projektu oraz osoby nagrodzone w konkursie „Zagraj w grę”.
III. Przedmiot Konkursu 
 
1. Uczestnicy Konkursu mają za zadanie odpowiadanie w określonym czasie na pytania zadane na portalu Facebook w formie i treści określonej w zadaniu, przy czym sposób wyłonienia odpowiedzi zwycięskiej określony jest każdorazowo w treści postu konkursowego .
 
IV. Zasady konkursu 
 
1. Uczestnik może wziąć udział w konkursie odpowiadając na wszystkie pytania, z zastrzeżeniem, że może wygrać tylko jedną nagrodę. 
 
V. Nagrody i zasady ich przyznawania 
 
1. Nagrodami w konkursie są nagrody rzeczowe przyznawane Laureatom Konkursu. 
2. Podanie nieprawdziwych, niekompletnych lub błędnych danych oraz niedopełnienie stosownych formalności w określonym w Regulaminie czasie będzie stanowić przyczynę odmowy wydania Laureatowi nagrody. W takim przypadku wygrana przepada i tworzony jest nowy ranking.
3. W ciągu siedmiu dni od daty zakończenia konkursu Organizator zweryfikuje prawidłowość rankingu, ustali ostateczną punktację oraz skontaktuje się z osobami, które zajęły zwyciężyły.
4. Uczestnik konkursu ma obowiązek przekazania danych do odebrania nagrody w ciągu 3 dni od momentu wysłania przez Organizatora wiadomości o wygranej na e-mail podany przy zakładaniu konta w Aplikacji przez uczestnika Konkursu. 
5. W przypadku, gdy po dwóch próbach nie uda się skontaktować z Laureatem lub Laureat nie odpowie na przesłaną informację w przeciągu 3 dni, nagroda przepada na rzecz kolejnych uczestników spełniających warunki konkursu – zgodnie z rankingiem.
6. Laureat Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie. 
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata, w tym m.in. wymienione w punkcie VI. 3. 
8. Osoby niepełnoletnie uczestniczące w Konkursie mogą otrzymać nagrodę wyłącznie za pisemną zgodą ich opiekunów prawnych, dostarczoną Organizatorowi najpóźniej w dniu odbioru nagrody. 
9. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora, że doszło do naruszeń niniejszego regulaminu, Organizator zastrzega sobie prawo do: wstrzymania się z przekazaniem lub realizacją nagrody do czasu wyjaśnienia wątpliwości, odmowy przekazania lub realizacji nagrody i przekazania jej na rzecz innego uczestnika, podjęcia decyzji o nieprzyznawaniu nagrody, odebrania nagród już przyznanych. 
10. Nagrodami w konkursie są:
a. Zestaw 4 obiektywów do smartfona o wartości 54,99
b. Stojak na telefon (czarny lub różowy) + pakiet gadżetów promocyjnych 
11. Organizatorzy przyznają  nagrody oddzielnie dla każdego zadania, przy czym przy każdym poście konkursowym określony jest rodzaj nagrody.  
12. Nagrody nieodebrane ulegają przepadkowi, jeśli próba jej dostarczenia okaże się nieskuteczna i mogą zostać wykorzystane przez Organizatora na cele promocji Aplikacji. 
 
 
 
 
VII. Ogłoszenie wyników Konkursu 
 
1. Organizator ogłosi wyniki konkursu na swoim  profilu facebookowym po przyznaniu nagród.
2. Każdy z uczestników Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska na stronie profilu facebookowym  Aplikacji.
3. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu uczestnicy mogą zgłaszać pisemnie w trakcie trwania konkursu oraz najpóźniej do 2 dnia kalendarzowego liczonego od dnia następującego po ostatnim dniu zakończenia konkursu pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń takiego Uczestnika w związku z jego udziałem w Konkursie. 
4. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, login i mail uczestnika konkursu, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz powinna być dostarczona drogą elektroniczną na adres: kontakt@westisthebest.pl Brak któregokolwiek z powyższych elementów oznaczać będzie pozostawienie reklamacji bez rozpatrzenia. 
5. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie niniejszego regulaminu w terminie 5 dni od dnia ich otrzymania. 
6. Decyzja Organizatora w kwestii reklamacji jest ostateczna i wiążąca, a uczestnik zostaje o niej poinformowany w terminie 7 dni od podjęcia decyzji, o której mowa w punkcie powyżej. 
 
 
VIII. Postanowienia końcowe 
 
1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na profilu facebookowym Aplikacji
2. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu. 
3. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w niniejszym Regulaminie, przy czym zmiany te nie będą miały wpływu na zgłoszenia pozostawione w Konkursie przed wprowadzeniem tych zmian. 
4. W przypadku problemów technicznych uczestnik konkursu ma obowiązek natychmiast poinformować o tym fakcie wysyłając zgłoszenie na adres: kontakt@westisthebest.pl zawierające screen  i opis problemu. Brak takiego zgłoszenia wyklucza możliwość składania reklamacji w tym zakresie po zakończeniu konkursu.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne powstałe w związku z uczestnictwem w konkursie.
6. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu odbywa się zgodnie z klauzulami informacyjnymi dostępnymi na stronach Organizatorów konkursów.
7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator konkursu. 
 
: Organizatorzy konkursu
Lp. Nazwa LGD Numer KRS Nazwa obszaru Gminy obszaru
1. Stowarzyszenie „Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego” 0000252151 Pobrzeże Szczecińskie Goleniów, Nowogard, Maszewo, Osina, Stepnica, Przybiernów
2. Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” 0000252730 Pojezierze Myśliborskie Barlinek, Bierzwinik, Boleszkowice, Choszczno, Dębno, Krzęcin, Lipiany, Myślibórz, Nowogródek Pomorski, Pełczyce, Przelewice, Trzcińsko Zdrój, Recz
3. Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" 0000259629 Pojezierze Drawskie i Wałeckie Czaplinek, Drawsko Pomorskie, Kalisz Pomorski, Wierzchowo, Złocieniec, Człopa, Mirosławiec, Tuczno, Gmina Wałcz, Drawno
4. Stowarzyszenie WIR – Wiejska
Inicjatywa Rozwoju 0000251321 Równina Pyrzycko-Stargardzka Chociwel, Dobrzany, Dolice, Ińsko, Kobylanka, Marianowo, Stara Dąbrowa, Stargard, Suchań;  Bielice, Kozielice, Pyrzyce, Warnice; Stare Czarnowo
5. Stowarzyszenie LGD Brama Lubuska 0000290500 Pojezierze Dobiegniewskie i Łagowskie Bledzew, Dobiegniew, Drezdenko,Lubrza, Łagów, Międzyrzecz, Pszczew, Przytoczna, Skwierzyna, Skąpe, Stare Kurowo, Strzelce Krajeńskie, Szczeniec, Świebodzin, Zwierzyn
6. Stowarzyszenie LGD Grupa Łużycka 0000314959 Łużyce Dolne gmina wiejska Brody, gmina wiejska Gubin, gmina miejska Gubin, gmina miejsko-wiejska Jasień, gmina wiejska Lipinki Łużyckie, gmina miejsko-wiejska Lubsko, gmina miejska Łęknica, gmina wiejska Trzebiel, gmina wiejska Tuplice
7. Zielona Dolina Odry i Warty 0000354054 Lubuski Przełom Odry Cybinka, Górzyca, Kostrzyn nad Odrą, Rzepin, Słońsk, Słubice, Witnica
8. LGD Zielone Światło 0000205495 Dolina Środkowej Odry i Dolnego Bobru Bobrowice, Bytnica, Dąbie, Krosno Odrzańskie, Maszewo
9. Stowarzyszenie LGD Między Odrą a
Bobrem 0000299256 Wał Zielonogórski i Kotlina Kargowska Świdnica; Czerwieńsk; Nowogród Bobrzański; Zabór; Kolsko; Zabór; Bojadła, Trzebiechów
10. Stowarzyszenie LGD Regionu Kozła 0000257273 Dolina Obry Babimost, Kargowa, Siedlec, Trzciel, Zbąszynek, Zbąszyń
11. LGD KOLD 0000257866 Pojezierze Poznańskie Duszniki, Kuślin, Lwówek, Miedzichowo, Nowy Tomyśl, Opalenica, Pniewy
12. Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior
– LGD 0000309067 Pojezierze Sławskie Nowa Sól, Siedlisko, Sława, Szlichtyngowa, Wschowa, Kotla