Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zapraszamy do Muzeum na Gościńcu

dodano: 2020-02-26 11:50

W Boruji Nowej działa Muzeum na Gościńcu gdzie nie tylko prezentowane są zbiory etnograficzne.

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją dotyczącą muzeum - pobierz