Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakończyliśmy „Nojewskie spotkania dla ciała i ducha”

dodano: 2017-10-08 21:37

W sobotę Stowarzyszenie na rzecz rozwoju sołectwa Nojewo „Nojewiak” przeprowadziło ostatnie warsztaty z przetwórstwa lokalnego, kończąc tym samym projekt "Nojewskie spotkania dla ciała i ducha". Warsztatów i spotkań odbyło się naprawdę dużo - od spotkań profilaktycznych z kosmetologiem, lekarzem, czy fizjoterapeutą, po warsztaty z dietetykiem, ćwiczenia z pilatesu, spotkania z grami zapomnianymi, na których przypominaliśmy sobie zabawy z dziecięcych lat naszych rodziców i dziadków, warsztaty z lokalnego przetwórstwa, podczas których powstawały pyszne sery, przetwory, nalewki, czy chleby. Wszystko w zdrowym duchu. W Nojewie na pewno udało nam się wyzwolić pozytywną społeczną energię!

Projekt "Nojewskie spotkania dla ciała i ducha" jest współfinansowany ze środków Programu „Działaj lokalnie X” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Ośrodek „Działaj Lokalnie” – Lokalną Grupę Działania KOLD.