Zakończono przyjmowanie wniosków

dodano: 2017-05-04 15:22

Zakończyliśmy przyjmowanie wniosków na dotacje w programie Działaj Lokalnie – Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Złożonych zostało 16 wniosków z terenu 5  gmin obszaru LGD KOLD na ogólną kwotę 82 044,00  zł.  Pula dofinansowań wynosi 41 800 zł. Obecnie dokonamy oceny formalnej, a potem merytorycznej. W maju będą ostateczne decyzje i podpiszemy umowy na realizację projektów z wybranymi podmiotami. Dziękujemy wnioskodawcom, którzy złożyli wnioski.