Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakończenie projektu

dodano: 2018-06-18 10:47

Konferencją " czy znasz swój region?" w sali kinowej w Buku w sobotę 16 czerwca zakończony został projekt współpracy sąsiedni realizowany przez Lokalne Grupy Działania KOLD, Ziemia Grodziska i Źródło. Podczas podsumowania region Wielkopolski przybliżył sekretarz generalny PTTK Paweł Mordal po czy nastąpił występ zespołu Amici Canti z Buku. Projekt zrealizowany został w tym półroczu 2018r.