Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakończenie kursu komputerowego- Erasmus+

dodano: 2017-02-23 07:43

Grupa lwówecka spotkała się na zakończenie kursu komputerowego w ramach projektu Erasmus" w środę 22 lutego w Restauracji Rynkowa w Lwówku. W spotkaniu udział wzięli prowadzący zajęcia komputerowe Radosław Musiał, fotograficzne Izabela Krzemińska i języka angielskiego Elżbieta Rozynek. Uczestnicy podkreślali ciekawe sposoby prowadzenia zajęć, apelowali o kontynuację spotkań warsztatowych w ramach ustawicznego kształcenia się. Na zakończenie certyfikaty ukończenia kursu wręczył koordynator projektu Ireneusz Witkowski.