Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zajęcia taneczne

dodano: 2020-09-18 14:05

W ramach realizacji projektu pn. „Ludowa biesiada z wiklina w tle”  w miesiącu wrześniu i październiku w sali Dziennego Domu Seniora w Pniewach odbywają się zajęcia przygotowujące układ choreograficzny do piosenek ludowych.  Pod kierunkiem instruktora Pani Ewy Grzywna Seniorzy pilnie ćwiczą  oraz stosują się do wskazówek  instruktora. Przygotowany układ zaprezentowany będzie podczas  biesiady zorganizowanej w ramach zadania. 
 Zajęcia odbywają się  w ramach realizacji projektu pn. „Ludowa biesiada z wikliną w tle”  współfinansowanego ze środków: „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Beneficjentem projektu jest Pniewskie Stowarzyszenie „Perspektywa”.