Z posiedzenia Zarządu

dodano: 2017-04-26 15:04

Na kolejnym posiedzeniu Zarządu 26 kwietnia przyjęty został program szkolenia dla członków Rady, Zarządu i pracowników biura w czerwcu.  Przygotowywane zostaną zmiany w LSR i kryteriach wyboru, dlatego wszystkie wnioski należy kierować  do biura KOLD.  Zarząd przyjął informacje ze szkolenia w Urzędzie Marszałkowskim oraz przyjął regulamin rajdu rowerowego na dzień 24 czerwca 2017r do Michorzewka.  Przyjęto 2 nowych członków KOLD.