Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Z Erasmusem na Słowacji

dodano: 2017-08-02 11:05

Ostatnie spotkanie projektowe w ramach Erasmusa+ dla dorosłych miało miejsce wu partnerów ze Spisu na Słowacji. Wędrówka po górach z robieniem zdjęć ( później prezentowanych na podsumowaniu), seminarium dot. realizacji projektu, udział w Święcie Żakovca, rozgrywki sportowe w siatkówkę i przeszkody strażackie z przekazaniem flagi projektu koordynatorowi, to punkty programu spotkania partnerów z LAG Spis ze Słowacji, LAG Sudova z Litwy, LAG Flaeming-Havel z Niemiec, Stowarzyszenia zew Strasburga z Franci i LGD KOLD z Polski w dniach 27-31 lipca 2017r w Zakovcach. Było świetnie. szkoda, że dwuletni projekt się kończy.