Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wyniki oceny Działaj Lokalnie

dodano: 2017-05-16 07:51

 

 

 

Komisja oceniająca wnioski programu Działaj Lokalnie  Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności dokonała w dniu 15.05.2017r  podsumowania oceny i wyboru wniosków do dofinansowania ustalając równocześnie kwoty dofinansowań. . Ze złożonych wniosków 1 nie uzyskał pozytywnej oceny formalnej, 1 wniosek został wycofany przez wnioskodawców i dokonano oceny 14 wniosków

Lista rankingowa

 

Lp.

Nr projektu

Wnioskodawca

Tytuł projektu

Kwota wnioskowana

Ilość punktów

1.

427/2017/64

Nowotomyski Ośrodek Kultury (grupa Coolturalna Integracja)

Z kalendarza imprez nietypowych i oryginalnych -kulturalna wyprawa po kartkach kalendarza.

6000

40,00

2

334/2017/64

Stowarzyszenie współpracy gminy Lwówek z Zagranicą ( grupa  Lwówecka wiara)

"Razem raźniej”

6000

39,00

3.

239/2017/64

Pniewskie Stowarzyszenie „Perspektywa”

Dzielimy pasje, łączymy pokolenia

4275

37,00

4.

185/2017/64

Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe "Rodzice - Dzieciom" w Urbanowie

Tej, poruty nie rób - godej po płoznańsku.

3060

36,67

5.

377/2017/64

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju sołectwa Nojewo "Nojewiak"

"Nojewskie spotkania dla ciała i ducha"

5326

36,67

6.

462/2017/64

Stowarzyszenie Kulturalne "BUŁAWA" Lwówek

Z muzyką za pan brat

5725

35,67

7.

350/2017/64

Stowarzyszenie Projekt Pniewy

Warsztaty żeglarskie - Bezpiecznie nad wodą

6000

35,33

8.

373/2017/64

Stowarzyszenie Pniewskich Amazonek "Razem Raźniej"

Międzypokoleniowe spotkania ze smakiem

3705

35,33

9.

91/2017/64

Stowarzyszenie Nasz Dom - Lipka Wielka

Rycerze w Lipce Wielkiej.

5821

35,00

10

245/2017/64

Gminny Ośrodek Kultury w Kuślinie (grupa Wspólnota)

Postaw na rodzinę

4900

34,67

11

55/2017/64

Stowarzyszenie Akademia Muzyczna w Opalenicy

Muzyczne wakacje

3250

31,67

12

111/2017/64

Stowarzyszenie "EMILIA" Pakosław (Grupa Niespełnionych w Działaniu "Wszystko przed nami")

"Bez współpracy nie ma kołaczy"

6000

30,00

13

366/2017/64

Stowarzyszenie Krzewienia Pedagogicznej i Duchowej Myśli Św. Urszuli   Pniewy

„Mistrz i Swingujące Pniewy”

6000

30,00

14

469/2017/64

Stowarzyszenie Dorzecze Szarki

I Konkurs i Przegląd Filmów Amatorskich- "Z kamerą wśród zwierząt"

5997

28,67

 

Dofinansowanie otrzymują:

 

Lp.

Nr projektu

Wnioskodawca

Tytuł projektu

Kwota wnioskowana

Ilość punktów

1.

427/2017/64

Nowotomyski Ośrodek Kultury (grupa Coolturalna Integracja)

Z kalendarza imprez nietypowych i oryginalnych -kulturalna wyprawa po kartkach kalendarza.

5300

40,00

2

334/2017/64

Stowarzyszenie współpracy gminy Lwówek z Zagranicą ( grupa  Lwówecka wiara)

"Razem raźniej”

5600

39,00

3.

239/2017/64

Pniewskie Stowarzyszenie „Perspektywa”

Dzielimy pasje, łączymy pokolenia

4035

37,00

4.

185/2017/64

Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe "Rodzice - Dzieciom" w Urbanowie

Tej, poruty nie rób - godej po płoznańsku.

3060

36,67

5.

377/2017/64

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju sołectwa Nojewo "Nojewiak"

"Nojewskie spotkania dla ciała i ducha"

5026

36,67

6.

462/2017/64

Stowarzyszenie Kulturalne "BUŁAWA" Lwówek

Z muzyką za pan brat

4613

35,67

7.

350/2017/64

Stowarzyszenie Projekt Pniewy

Warsztaty żeglarskie - Bezpiecznie nad wodą

5500

35,33

8.

373/2017/64

Stowarzyszenie Pniewskich Amazonek "Razem Raźniej"

Międzypokoleniowe spotkania ze smakiem

3545

35,33

9.

91/2017/64

Stowarzyszenie Nasz Dom - Lipka Wielka

Rycerze w Lipce Wielkiej.

5121

35,00

 

Dziękujemy wszystkim wnioskodawcom. Dofinansowanym życzymy pełnej realizacji  projektów.

Ośrodek Działaj Lokalnie  -   Lokalna Grupa Działania KOLD