Wyniki naboru 1/2016

dodano: 2016-10-12 18:47

Nabór 1-2016 - pobierz 

Ogłoszenie o naborze - pobierz

 

 

Ocena weryfikacji  zgodności z PROW 2014-2020

 

Podejmowanie działalności gospodarczej - otwórz

Rozwój działalności gospodarczej - otwórz

Duze projekty - otwórz

 

Listy operacji zgodnych z LSR

Podejmowanie działalności gospodarczej - otwórz

Rozwój działalności gospodarczej - otwórz

Duże projekty - otwórz

 

Wzór protestu

 

Lista  operacji wybranych  do finansowania mieszczących się w ramach limitu  środków

 

podejmowanie działalności gospodarczej -                  otwórz skan 1

                                                                                               otwórz skan 2

rozwój działalności gospodarczej -                                 otwórz skan str 1

                                                                      

duże projekty -                                                                         otwórz skan

 

Lista operacji wybranych do dofinansowania nie mieszczących się w ramach limitu dostępnych środków 

 

podejmowanie działalności gospodarczej -              otwórz skan str 1

                                                                           otwórz skan str 2

rozwój działalności gospodarczej  -                                otwórz skan

duże projekty                                                         infrastruktura kulturalna

                                                                                 infrastruktura turystyczna i rekreacyjna

 

Protokół z posiedzenia Rady w dniu 25 października -             str 1

                                                                                              str . 2

                                                                                                str.3

Protokół z posiedzenia Rady  w dniu 27 października  -                  str 1

                                                                                                 - str 2

 

Protokół z posiedzenia Rady w dniu 25.11.2016 - str 1

 

Komisja oceniająca:

Andrzejewski Tomasz

Białkowski Maciej

Januszewska Alfreda

Kamyszek Sylwester

Łotecka Karolina

Sobczak Arkadiusz

Utrata Elżbieta