Wyniki naboru 1/2016

dodano: 2016-10-12 18:47

Nabór 1-2016 

 

Ogłoszenie o naborze - pobierz

 

Ocena weryfikacji  zgodności z PROW 2014-2020

Podejmowanie działalności gospodarczej - otwórz

Rozwój działalności gospodarczej - otwórz

Duze projekty - otwórz

 

Listy operacji zgodnych z LSR

Podejmowanie działalności gospodarczej - otwórz

Rozwój działalności gospodarczej - otwórz

Duże projekty - otwórz

Wzór protestu

 

Lista  operacji wybranych  do finansowania mieszczących się w ramach limitu środków

podejmowanie działalności gospodarczej -                  otwórz skan 1

                                                                              otwórz skan 2

rozwój działalności gospodarczej -                             otwórz skan

duże projekty -                                                         otwórz skan

Lista operacji wybranych do dofinansowania nie mieszczących się w ramach limitu dostępnych środków 

podejmowanie działalności gospodarczej -              otwórz skan str 1

                                                                           otwórz skan str 2

rozwój działalności gospodarczej  -                        otwórz skan

duże projekty                                                       infrastruktura kulturalna

                                                                          infrastruktura turystyczna i rekreacyjna

 

Protokół z posiedzenia Rady w dniu 25 października -             str 1

                                                                                          str 2

                                                                                          str.3

Protokół z posiedzenia Rady  w dniu 27 października  -           str 1

                                                                                        - str 2

Protokół z posiedzenia Rady w dniu 25.11.2016 -                    str 1

 

Komisja oceniająca:

Andrzejewski Tomasz

Białkowski Maciej

Januszewska Alfreda

Kamyszek Sylwester

Łotecka Karolina

Sobczak Arkadiusz

Utrata Elżbieta

 

Nabór 1/2017

 

Ogłoszenie o naborze 

1. Podejmowanie działalności gospodarczej - otwórz
2. Rozwój działalności gospodarczej - otwórz
3. Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna - otwórz
4. Infrastruktura kulturalna - otwórz 

Ocena weryfikacji zgodności z PROW 2014-2020

Podejmowanie działalności gospodarczej - otwórz
Rozwój działalnosci gospodarczej - otwórz
Infrastruktura kulturalna - otwórz
Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna - otwórz

Lista operacji wybranych do dofianansowania mieszczących sie w ramach limitu środków

1. Podejmowanie działalności gospodarczej - otwórz
2. Rozwój działalności gospodarczej - otwórz 
3. Rozwój działalności gospodarczej do 25 000,00 - otwórz
4.  Infrastruktura kulturalna - otwórz
5. Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna - otwórz

Lista operacji wybranych do dofinansowania ale nie mieszczących się w ramach limitu środków

1. Podejmowanie działalności gospodarczej - otwórz
2. Rozwój działalności gospodarczej - otwórz 

Protokół z posiedzenia Rady - pobierz

Komisja oceniająca:

Andrzejewski Tomasz

Biakowski Maciej

Januszewska Alfreda

Kamyszek Sylwester

Łotecka Karolina

Sobczak Arkadiusz

Utrata Elżbieta