Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wyniki naborów - granty

dodano: 2018-01-28 11:11

Lista wniosków wybranych do finansowania mieszczących się w ramach limitu dostępnych środków

 

Nabór 6/2017/G - pobierz

Nabór 7/2017/G - pobierz

Nabór 8/2017/G - pobierz

Nabór 9/2017/G - pobierz

 

Lista wniosków wybranych do finansowania, lecz nie mieszczących się w ramach limitu dostępnych środków

 

Nabór 7/2017/G - pobierz

Komisja oceniająca:
Andrzejewski Tomasz
Białkowski Maciej
Januszewska Alfreda
Kamyszek Sylwester
Łotecka Karolina
Sobczak Arkadiusz
Utrata Elżbieta