Wyniki naborów PROW 2014-2020

dodano: 2017-05-30 13:42

Wnioski wybrane mieszczące się w limicie dostępnych środków 

1. Podejmowanie działalności gospodarczej - otwórz

2. Rozwój działalności gospodarczej - otwórz 

3. Rozwój działalności gospodarczej do 25 000,00 - otówrz

4.  Infrastruktura kulturalna - otwórz

5. Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna - otwórz

 

Wnioski wybrane nie mieszczące się w limicie dostępnych środków 

1. Podejmowanie działalności gospodarczej - otwórz

2. Rozwój działalności gospodarczej - otwórz 

 

Skład komisji oceniającej:

Alfreda Januszewska

Elżbieta Utrata 

Karolina Łotecka 

Maciej Białkowski 

Tomasz Andrzejewski 

Arkadiusz Sobczak 

Sylwester Kamyszek