Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wyniki naborów PROW 2014-2020

dodano: 2017-05-30 13:42

Wnioski wybrane mieszczące się w limicie dostępnych środków 

1. Podejmowanie działalności gospodarczej - otwórz

2. Rozwój działalności gospodarczej - otwórz 

3. Rozwój działalności gospodarczej do 25 000,00 - otówrz

4.  Infrastruktura kulturalna - otwórz

5. Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna - otwórz

 

Wnioski wybrane nie mieszczące się w limicie dostępnych środków 

1. Podejmowanie działalności gospodarczej - otwórz

2. Rozwój działalności gospodarczej - otwórz 

 

Skład komisji oceniającej:

Alfreda Januszewska

Elżbieta Utrata 

Karolina Łotecka 

Maciej Białkowski 

Tomasz Andrzejewski 

Arkadiusz Sobczak 

Sylwester Kamyszek