Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wymyślanka

dodano: 2011-11-04 11:10

Wieś pochodzenia olędarskiego , która jako WYMYŚLANKA OLEDRY pojawiła się w dokumentach źródłowych w 1721 roku. Dzisiejsza nazwa ukształtowała się około 1902 roku. Prawdopodobnie XVIII - wieczna osada olędarska powstała na miejscu krótko istniejącej osady średniowiecznej lub tez innego tego typu obiektu.