Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wymiana rodzin

dodano: 2019-02-11 11:18

 
Małżeństwo niemieckie z obszaru LAG Flaming – Havel ( powiat Poczdam) wyraża akces współpracy z małżeństwem  polskim z obszaru LGD KOLD. Niemiecka rodzina poszukująca kontaktu przez 30 lat prowadzili schronisko młodzieżowe , obecnie są na emeryturze.
Zainteresowanych wymiana prosimy o kontakt  z biurem LGD KOLD – tel 61 44 24 160.