Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wyjazd studyjny w Karkonosze

dodano: 2019-09-23 13:13

Kolejny wyjazd studyjny LGD KOLD w Karkonosze miał miejsce w dniach 20-22 września. Po drodze wejście na Szwajcarię Lwówecką w Lwówku Śląskim, potem Karpacz, sztolnia w kopalni uranu w Kowarach, warsztaty tkackie w Chełmsku Śląskim i wodospad, to główne punkty wizyty studyjnej. Spotkanie z LGD Duch Gór i tradycyjny piernik karkonoski, to efekt współpracy między LGD-ami. Projekt realizowany jako własny.