Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wyjazd studyjny dla członków LGD KOLD

dodano: 2019-02-11 11:21

Zgodnie z podaną w trakcie Walnego Zebrania Członków w dniu 6 lutego informacją LGD KOLD przygotowuje 3 – dniowy wyjazd studyjny w Karkonosze we wrześniu 2019 roku. Obecni na zebraniu członkowie zgłaszali akces do udziału w wyjeździe.
Osoby będące członkami LGD KOLD, które nie były obecne na zebraniu 6 lutego a pragnące wziąć udział w wyjeździe studyjnym prosimy o kontakt e-mailowy bądź telefoniczny z Biurem LGD KOLD w nieprzekraczalnym terminie do 22 lutego 2019.