Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wyjazd studyjny LGD KOLD

dodano: 2019-09-09 09:07

W ramach projektu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, w dniach 6-8 września 2019r, grupa 40 osób Lokalnej Grupy Działania KOLD przebywała z wizytą studyjną u swoich partnerów w Karkonoszach. W kolejnych dniach wizyty, warsztaty i spotkania z partnerami LGD Partnerstwo Izerskie, LGD Duch Gór i LGD Kwiat Lnu pozwoliły poznać miejsca związane z produktem lokalnym, sposoby aktywizowania przedsiębiorczości i aktywizacji gospodarczej. Temat wizyty „ LGD KOLD tworzy sieć kontaktów i aktywizuje mieszkańców obszaru” został w pełni zrealizowany przy pełnym zaangażowaniu uczestników.